No. 42, Wansheng Street, Hengdian, Dongyang, 322118, Zhejiang, China

  • Tel: +86 579-86547398
  • Fax: +86 579-86551220
No. 136 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou, 310016, Zhejiang, China

  • Tel: +86 571-87833333
  • Fax: +86 571-87833333-3003